ESTATE PLANNING

Als estate planners zijn we gespecialiseerd in de fiscale en juridische begeleiding van uw vermogen. Voor nu en in de toekomst.

Wie krijgt uw erfenis? Moet daar belasting over worden betaald? En hoe kunt u uw vermogen in de familie houden? Het zijn allemaal vragen waarbij onze estate planners u kunnen helpen.

Een goed geplande toekomst

Estate planning gaat over vermogen, maar vooral ook over uzelf. Daarmee houden wij nadrukkelijk rekening bij onze advisering. Het vraagt ook om een serieuze blik op uw persoonlijke leven. We vragen niet alleen naar de hoogte en samenstelling van uw vermogen. Ook willen we weten hoe familieverhoudingen zijn. Vele aspecten uit uw privéleven komen aan bod.

Alles in beeld

Met al deze informatie gaan onze specialisten aan de slag. Zij maken inzichtelijk hoe de verdeling van uw vermogen bij schenking of overlijden eruit kan zien. Wij kunnen ook helpen bij het opstellen van een meerjarig schenkingsplan. Of bespreken met u hoe uw testament eruit zou moeten zien, welke zaken u daarin zou kunnen, dan wel moeten regelen. Ook bespreken we of het aan te bevelen is een zogenaamd levenstestament op te laten maken. Daarin regelt u de zaken mocht u tijdens uw leven -al dan niet tijdelijk- niet (meer) in staat zijn zelf financiële en/of medische beslissingen te nemen.

Met Fiscuraat Belastingadviseurs is uw estate planning altijd goed geregeld.

“Estate planning gaat over vermogen,

maar vooral ook over uzelf”

Fiscuraat Belastingadviseurs