Het zal de directeur groot aandeelhouder (DGA) met pensioenopbouw in eigen beheer niet zijn ontgaan dat er een keuze gemaakt moet worden over hoe verder te gaan met dit pensioen. Dit als gevolg van de zogenaamde wetgeving uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Kort gezegd zijn de keuzes als volgt weer te geven:
1) het tot 1 april 2017 geldende systeem voor pensioen in eigen beheer handhaven en premievrij voorzetten;
2) het pensioen afkopen met gebruikmaking van een vrijstelling, dan wel
3) het pensioen omzetten in een zogenaamde Oudedagsvoorziening (ODV).
Bij de keuze van met name de twee laatste opties speelt de positie van de partner, en in sommige gevallen van de ex-partner(s), een rol welke bijzondere aandacht behoeft.
De (ex-)partner moet namelijk mee tekenen bij afkoop van het pensioen dan wel de omzetting in de ODV. Bij afkoop en/of omzetting is uiteindelijk de fiscale waarde van de pensioenvoorziening van belang. De keuze van een van deze twee maakt het wellicht weer mogelijk dat u meer financiële speelruimte krijgt!

De keuze kan gemaakt worden tot en met 31-12-2019. Echter, mocht u gebruik willen maken van de afkoopmogelijkheid met vrijstelling dan is het aan te bevelen op korte termijn en wel dit jaar, nog daarvoor te beslissen aangezien:
– enerzijds de vrijstelling per jaar afneemt van 34,5 % in 2017 naar 19,5% in 2019;
– anderzijds de vrijstelling geldt voor de stand van de voorziening per 31-12-2015 en voor de eventuele aangroei na die tijd geen vrijstelling van toepassing is.

Bij hiervoor genoemde optie 2 en 3 geeft de partner van de DGA mogelijk rechten/aanspraken op pensioen prijs. De vraag is dan of de partner daarvoor gecompenseerd moet worden om te voorkomen dat de Belastingdienst dit prijsgeven aanmerkt als een schenking! Of er sprake is van een schenking hangt (mede) af van de wijze waarop u gehuwd bent: gemeenschap van goederen dan wel onder het maken van huwelijksvoorwaarden.

De compensatie kan direct plaatsvinden bij het maken van de keuze uit hiervoor genoemde opties in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer, dan wel uitgesteld ( bij echtscheiding/overlijden).

Al met al een ingewikkelde problematiek waarbij allerlei facetten een rol spelen. Afhankelijk van uw keuze kan haast geboden zijn! Het is van belang dat zowel u als uw partner hierover goed geïnformeerd zijn! Uiteraard zijn wij graag bereid u hierbij van dienst te zijn.

Fiscuraat Belastingadviseurs,
Nicolle Marks

Leave a Comment